Co to jest i do czego służy rekupuracja?

Co to jest i do czego służy rekupuracja?

 W układach klimatyzacji lub wentylacji wymuszonej w nowoczesnych budynkach, w tym także w domach jednorodzinnych, stosuje się rekuperację ciepła w celu zminimalizowania zużycia energii oraz dobowej stabilizacji temperatury wnętrz.
Wykorzystane ciepłe powietrze lub woda (na odpływach do kanalizacji) oddaje energię do układu, w którym ogrzewane jest świeże powietrze lub czysta woda. Najprostszym rozwiązaniem jest wymiennik krzyżowy, w którym przewody wywiewne i nawiewne spotykają się bezpośrednio. W bardziej zaawansowanych układach klimatyzacyjnych energia odzyskiwana jest z powietrza przez wymienniki ciepła w postaci paneli sufitowych. Stosowane są też układy buforujące i przechowujące energię cieplną.     Wentylacja mechaniczna     Projektując energooszczędny budynek, niestety często zapomina się o tym, że będą w nim mieszkać ludzie potrzebujący odpowiedniej ilości świeżego powietrza, niezbędnego do zdrowego życia. Poprawienie złego samopoczucia osób przebywających w takim budynku niesie z sobą dodatkowe koszty związane z modernizacją, bądź zwiększonym zużyciem energii na wentylację. By uniknąć takich błędów, radzimy już na etapie projektu domu uwzględnić zastosowanie w nim energooszczędnej wentylacji, a taką zapewni wybór wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, czyli rekuperacji. Dlaczego wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła?     Decydując się na wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, dostarczamy świeże powietrze w sposób zapewniający komfortowe parametry mikroklimatu wewnętrznego, przy jednoczesnym oszczędzaniu energii. Zastosowanie rekuperatora, który zapewnia wymianę ciepła pomiędzy powietrzem usuwanym a powietrzem świeżym, eliminuje straty ciepła usuwanego bez kontroli wentylacją grawitacyjną ponad dach. Zalety wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła: ·         filtruje powietrze (mniej kurzu w budynku), ·         skutecznie usuwa przykre zapachy, ·         nie występują przewiewy, ·         likwiduje hałas uliczny, ·         eliminuje nadmierną ilość pary wodnej z pomieszczeń (ochrona konstrukcji budynku), ·         umożliwia stały dopływ świeżego powietrza, ·         gwarantuje znaczną oszczędność w kosztach ogrzewania, ·         umożliwia rezygnację z budowania niektórych przewodów kominowych wentylacji grawitacyjnej.