Starostwo Powiatowe Choszczno

Zdjęcia

Realizacja obejmowała kompleksową dostawę, montaż i uruchomienie:

- centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej z odsyskiem ciepła VBW Engineering wraz z instalacją nawiewno-wywiewną, obsługującej pomieszczenia biurowe na wszystkich kondygnacjach budynku,

- systemu VRF Samsung DVM IV o mocy chłodniczej 45kW, obsługującego 17 pomieszczeń biurowych 

- agregatu skraplającego Samsung na potrzeby centrali wentylacyjnej.

Realizacja 2012r.